Nahrávám...

O nás

O nás

Na plicní ambulanci provádíme

 • diagnostika a léčba plicních onemocnění
  • chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
  • astma bronchiale
  • intersticiální plicní procesy -plicní fibróza aj.
  • zánětlivá onemocnění plic
  • nádorová onemocnění plic
  • vyšetření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu
 • vyšetření plicních funkcí
 • vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého
 • očkování proti TBC
 • pulzní oxymetrie
 • krevní odběry
 • vyšetření krevních plynů
 • možnost léčby závislosti na tabáku
 • infuzní a inhalační léčba
 • péče o postcovidové pacienty
Plicní ambulance PneumoA2 s.r.o.
Plicní ambulance PneumoA2 s.r.o.
Plicní ambulance PneumoA2 s.r.o.
Plicní ambulance PneumoA2 s.r.o.
Zdravotní pojišťovny

Smluvní vztahy

111

VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

201

VoZP

Vojenská Zdravotní Pojišťovna ČR

205

ČPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207

OZP

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211

ZP MV ČR

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Ceník nehrazených výkonů

 • aplikace vitaminu C parenterálně 3 sezení

  1500 Kč

 • spirometrie

  450 Kč

  (jen pokud je hrazena pacientem, tedy bez lékařského doporučení)

 • antibakteriální filtr

  50 Kč

 • Očkování proti tuberkulóze (TBC)

  750 Kč

 • Tuberkulinový kožní test

  750 Kč

 • Bronchodilatační infuze

  95 Kč

 • Výpis ze zdravotnické dokumentace

  350 Kč

  (do měsíce od žádosti)

Přečtěte si

Náš Vnitřní řád

Vnitřní řád plicní ambulance PneumoA2

Dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. jsou pacienti povinni se řídit Vnitřním řádem zdravotnického zařízení.

Pacienti jsou povinni po celou dobu čekání v čekárně a během vyšetření v ambulanci mít zakrytá ústa a nos respirátorem třídy minimálně FFP2.

Ordinační hodiny: PO 7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00, ÚT 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00, ST 7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00, ČT 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00, PÁ 7:30 - 13:00.

Plánované vyšetřeníOrdinace pracuje v režimu každodenního objednávání. Objednání je možné telefonicky na čísle: +420 519 303 324, přes sms +420 724 308 461 nebo osobně u sestry.

Neplánované vyšetření: Ordinace má každý den několik časovek pro pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetření mimo zvyklý režim objednání.  Tyto pacienty žádáme nejdříve o telefonický kontakt, kdy bude posouzen charakter jejich obtíží a domluven čas vyšetření.

Objednání receptu: Recept můžete objednat

 • telefonicky na čísle +420 519 303 324  (od 13:00 pondělí až čtvrtek, od 12:00 v pátek),
 • sms zprávou na číslo +420 724 308 461 kdykoli, ve formě: jméno, příjmení, ročník narození, název požadovaného léku,
 • mailem  na adresu: info@pneumoa2.cz, uveďte jméno, příjmení, ročník narození a požadované léky,
 • osobně u sestry v době od 12:00 do 14:00.

Recept pro Vás bude připravený v pracovní dny  do 24h od přijetí požadavku a bude zaslán jako SMS a současně elektronicky na občanský průkaz pacienta, případně připraven k vyzvednutí u sestry v ordinační době. Tato služba se vztahuje pouze na léky, které užíváte dlouhodobě v rámci léčby stabilizovaného onemocnění. Recepty na jiné léky touto formou nelze vystavit.

Informace o výsledcích: Všechny výsledky prochází kontrolou lékaře. Je-li zapotřebí reagovat na nějaký výsledek (pozvání na kontrolu apod.) lékař Vás v nutných případech přímo telefonicky kontaktuje.  Je nutné nám oznamovat event. změnu nahlášeného telefonního čísla a emailového kontaktu!

Informace o zdravotní stavu pacienta lze dalším osobám poskytovat jen s jeho písemným souhlasem.

Zdravotnická dokumentace vedená lékařem je majetkem ambulance. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, zmocněnci a osoby stanovené obecně závaznými předpisy. Pokud pacient přechází k jinému lékaři, vyhotovíme mu na jeho žádost výpis ze zdravotnické dokumentace, který bude obsahovat všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi. Zákonem stanovená lhůta pro jeho vyhotovení je 30 dní.

Nahlášení změn: pacient nahlásí lékaři bezodkladně, nejpozději při nejbližší kontrole, změnu osobních údajů (bydliště, příjmení, e-mail, telefon..) a změnu zdravotní pojišťovny.

Čekárna: pacienti čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná během celé ordinační doby. Pacient má povinnost své osobní věci neodkládat v čekárně, vždy je vzít s sebou do ordinace. Zdravotnické zařízení za věci odložené v čekárně neručí. Čas čekání mohou pacienti využít k přípravě na vyšetření - nachystají si kartičku zdravotní pojišťovny, seznam léků, zprávy z proběhlých vyšetření či hospitalizací od minulé kontroly. Je zakázáno obtěžovat ostatní pacienty nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny. Je zakázáno vnášet do ambulance či čekárny zbraně, střelivo, výbušniny. V prostorách ambulance i čekárny je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholu a jiných návykových látek. Pacientovi jevícímu známky požití alkoholu či jiných omamných látek může být odmítnuto ošetření a může být z čekárny vykázán.

Vnitřní řád je pro všechny pacienty závazný. Není povinností pacienta souhlasit s Vnitřním řádem, ale nesouhlas je současně nesouhlasem s poskytnutím zdravotní péče a objednáním v našem zdravotnickém zařízení. Pacient si dle svého uvážení může zvolit jinou ambulanci, která bude jeho požadavkům více vyhovovat.

Zdravotnické zařízení, které si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení.

Zdravotní zařízení může ukončit péči o pacienta v případě, že:
 • pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů (např. nevyužívání rezervovaného termínu vyšetření)
 • nedodržuje navržený diagnostický a léčebný postup
 • neřídí se vnitřním provozním řádem zdravotnického zařízení
 • přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb
 • v souladu se stavovským předpisem č. 10 České lékařské komory (Etický kodex České lékařské komory) “Lékař má právo odmítnout péči je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem”.
Práva pacienta

Při poskytování zdravotních služeb má pacient právo:

 1. na důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí
 2. srozumitelný způsob informací o svém zdravotním stavu, klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu
 3. vyžádat si ”druhý názor” - konzultaci od jiného poskytovatele zdravotních služeb
 4. být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení (dále jen „vnitřní řád“)
 5. pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům, nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům má právo na přítomnost zákonného zástupce nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient svěřen na základě rozhodnutí soudu. Pacientovi je umožněno absolvovat ambulantní vyšetření v doprovodu jím zvolené osoby nebo osob, zamezení vstupu do ordinace může být z kapacitních důvodů (větší počet osob) nebo z důvodu nevhodného chování doprovázející osoby (rušení vyšetření a léčebných úkonů)
 6. být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
 7. zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho souhlasem. Pacient má právo vzdát se poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a také může určit osobu, které mají být tyto informace sděleny
 8. pacientovi se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem je umožněn jeho pobyt v případě, že nenaruší práva ostatních pacientů

Tento řád je platný od 1.1. 2022 MUDr. Andrea Molnárová, Alena Dvořáková