Nahrávám...
02.12.2021

Spirometrie

je vyšetření, při kterém se měří objemy  plic.

Co dělat před spirometrií

Před vyšetřením nekuřte, nejezte těžko stravitelná jídla a oblečte si pohodlné oblečení. V korzetu, nebo s utaženým páskem by se Vám špatně dýchalo. Cestu k lékaři si naplánujte s dostatečnou časovou rezervou, ať nejste dušní ještě před vstupem do ordinace.

Proces spirometrie

Spirometrie se nemusíte obávat, ale její výsledek velmi záleží na Vaší spolupráci s vyšetřujícím. Posadíte se před spirometr, dostanete kolíček na nos a budete požádáni, abyste ústy pevně obemkli náustek přístroje. Pak budete dýchat do přístroje podle pokynů lékaře.

Budete požádáni o maximální nádech a o maximální výdech. Velmi důležitou částí vyšetření je maximální nádech následovaný co nejprudším výdechem.

Celé vyšetření trvá asi 5 minut

Výsledek spirometrie

Výsledek vyšetření si lékař ihned vytiskne jako dva grafy a sloupec čísel.První graf ukazuje závislost objemu plic na čase, v druhém grafu je závislost průtoku vzduchu dýchacími cestami na objemu plic. Zkušené oko lékaře už z tvaru křivek pozná typ plicní nemoci.

Indikace:

 • diagnóza plicního onemocnění
 • diferenciální diagnostika dušnosti
 • chronický kašel
 • recidivující respirační infekce
 • kuřáci
 • obezita
 • deformity hrudníku

Kontraindikace

 • vykašlávání krve
 • závažné probíhající infekční onemocnění
 • nespolupráce pacienta
 • stav po infarktu myokardu či cévní mozkové příhodě v době 6 týdnu od prodělání
 • úraz hrudníku
 • pneumothorax
 • defekty orofaciální (obličejové)oblasti (herpes simplex), po extrakci zubů